apius-logo
upper-burgerbottom-burger
System SIEM w BGK
Firma Apius Technologies, na podstawie zawartej umowy, zapewni usługi wsparcia technicznego oraz serwis dla Systemu SIEM (Security Information and Event Management) opartego o produkt RSA enVision.
01.
System SIEM w BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego dba o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Jednym z systemów wspierających ten proces jest system SIEM. Firma Apius Technologies, na podstawie zawartej umowy, zapewni usługi wsparcia technicznego oraz serwis dla Systemu SIEM (Security Information and Event Management) opartego o produkt RSA enVision.
Produkty klasy SIEM umożliwią Klientom m.in. identyfikować i analizować incydenty związane z atakami oraz nadużyciami popełnianymi przez użytkowników oraz identyfikować awarie i problemy występujące w infrastrukturze informatycznej.

Platforma RSA enVision™ oferuje zintegrowany system zarządzania dziennikami oraz zdarzeniami bezpieczeństwa – łączący w sobie funkcje trzech odrębnych produktów – upraszczając realizację wymogów prawnych odnośnie przechowywania informacji związanej z bezpieczeństwem, a także podnosząc poziom bezpieczeństwa i pozwalając skutecznie zarządzać ryzykiem. Ponadto, zastosowane w nim mechanizmy automatyzujące gromadzenie, analizę, kontrolę i bezpieczne zapisywanie logów a także ostrzeganie i raportowanie pozwalają zoptymalizować działanie zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

„Apius jest jednym z liderów rynku dostawców systemów SIEM w Polsce. Oferujemy naszym Klientom rozwiązania pod klucz, a także świadczymy profesjonalne usługi wsparcia technicznego, czego przykładem jest kontrakt zawarty z Bankiem Gospodarstwa Krajowego” – podkreśla Grzegorz Flak, Dyrektor ds. rozwoju technologii Apius Technologies.