apius-logo
upper-burgerbottom-burger
Apius w Szpitalu im. Jana Pawła II
Spółka dostarczyła i wdrożyła na rzecz Szpitala urządzenia sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej (WLAN) firmy Cisco Systems.
01.
Apius w Szpitalu im. Jana Pawła II

Firma APIUS TECHNOLOGIES Sp. z o.o. dostarczyła i wdrożyła na rzecz Szpitala urządzenia sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej (WLAN) firmy Cisco Systems. Projekt ten stanowi kolejny etap unowocześniania tej placówki.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie może się poszczycić bardzo nowoczesną i wydajną infrastrukturą sieciową, zapewniającą komfortowe warunki pracy personelowi oraz pacjentom szpitala. Obecny stan jest efektem prowadzonej systematycznie od kilku lat modernizacji systemu informatycznego Szpitala m.in. w oparciu o produkty firmy Cisco www.cisco.com/web/PL/prasa/new...

"W ramach kontraktu Apius Technologies dostarczył i wdrożył elementy będące kontynuacją projektu rozpoczętego w 2010 roku, zrealizowanego przez innego integratora. Szpital jest jednym z naszych kluczowych Klientów" – mówi Łukasz Kułacz, Dyrektor Zarządzający APIUS TECHNOLOGIES Sp. z o.o. "Zrealizowany właśnie kontrakt doskonale wpisuje się w naszą strategię aktywności w sektorze medycznym" – dodaje.

"Wiele placówek medycznych podlega obecnie gruntownej modernizacji, także w obszarze rozwiązań informatycznych. Apius jest aktywnym uczestnikiem procesu unowocześniania polskiej służby zdrowia. Chcemy wspierać szpitale oraz inne placówki medyczne swoją wiedzą i doświadczeniem głównie z obszaru infrastruktury sieciowej oraz systemów bezpieczeństwa informacji. Sprawna obsługa pacjentów, obniżenie kosztów funkcjonowania oraz szybkie rozliczanie z NFZ nie są już możliwe bez nowoczesnego systemu informatycznego" - kończy Łukasz Kułacz.