apius-logo
upper-burgerbottom-burger
Apius w Sądzie Okręgowym w Lublinie
Dostawa aktywnych urządzeń sieciowych firmy CISCO Systems, urządzeń masowych wraz z elementami serwerowymi firmy IBM.
01.
Apius w Sądzie Okregowym w Lublinie

Firma APIUS TECHNOLOGIES Sp. z o. o. w ramach umowy zawartej dnia 17 grudnia 2012 wykonała na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie dostawę aktywnych urządzeń sieciowych firmy CISCO Systems, urządzeń masowych wraz z elementami serwerowymi firmy IBM. Dostarczony przez firmę APIUS sprzęt został objęty 3-letnią gwarancją.

Sektor publiczny w Polsce stoi obecnie przed wyzwaniem przekształcenia tradycyjnych urzędów w nowoczesne instytucje, które będą otwarte na obywatela. Oczekiwaniom tym sprostał Sąd Okręgowy w Lublinie, który dzięki dotacjom unijnym usprawnił infrastrukturę IT wraz z tym podniósł jakość pracy oraz zmniejszył przez to koszty funkcjonowania.

"Jest to kolejny projekt realizowany przez nas w województwie lubelskim" – mówi Łukasz Kułacz, Dyrektor Zarządzający APIUS TECHNOLOGIES Sp. z o.o. "Region lubelski intensywnie unowocześnia swoją infrastrukturę teleinformatyczną i cieszymy się, że APIUS jest częścią tego procesu. Większość projektów IT finansowana jest dzięki licznym programom Unii Europejskiej".