apius-logo
upper-burgerbottom-burger
Sposób na Goliata – dobre praktyki cyberbezpieczństwa
01.
Biznes i samorząd się uczy na Kujawsko-Pomorskim Forum

Już dzisiaj z udziałem naszego przedstawiciela ruszyło Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu, podczas którego prezentowane są nowe technologie, innowacje i nowatorskie wynalazki. Apius reprezentuje: Tomasz Dziduch z wystąpieniem: „Sposoby na Goliata. Jak z głową podejść do cyberbezpieczeństwa - dobre praktyki z zakresu cyberbezpieczeństwa sektora publicznego”.

Tym razem wydarzenie skupia się wokół dwóch tematów: wyzwania innowatorów związane z transferem wiedzy z sektora nauki do biznesu oraz z pomyślnym wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Na uczestników czekają panele dyskusyjne, spotkania dedykowane kluczowym dla rozwoju regionu i kraju specjalistom, a także spotkania i wydarzenia promujące współpracę między nauką a biznesem z uwzględnieniem wsparcia administracji samorządowej.

Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o., wspierane przez uznaną, doświadczoną, regionalną instytucję otoczenia biznesu – Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.