apius-logo
upper-burgerbottom-burger
Sieci
WLAN i LAN
Krwiobiegiem firmy są szybkie, bezpieczne, wydajne sieci. Prawidłowo zaprojektowane i zaimplementowane będą stanowiły o sukcesie organizacji.
01.
Informacje ogólne

Rośnie znaczenie dobrze zaprojektowanych sieci WLAN, budowanych najczęściej w sposób scentralizowanych sieci bezprzewodowych z kontrolerami w centrali, z którymi komunikują się punkty dostępowe poprzez sieć WAN (VPN).

Współczesne sieci LAN wyposażane są w rozwiązania inteligentne pozwalające m.in. na integrację z usługami katalogowymi (np. LDAP, Active Directory) czy bezpieczny dla firmy dostęp dla gości. Winne one posiadać zaimplementowane wielowarstwowe mechanizmy bezpieczeństwa blokujące możliwości włamania oraz minimalizujące ich potencjalne skutki.

Kolejnym ważnym elementem budowy wydajnych sieci jest zapewnienie redundancji w warstwach rdzeniowej i agregującej. Gwarancja tego elementu pozwala na podniesienie SLA oraz usprawnia przeprowadzanie zmian w architekturze LAN/WAN. Ewentualne błędy konfiguracji czy awarie urządzeń ograniczają się do pojedynczego elementu bez wpływu na resztę sieci.

Zapewnienie jednolitego systemu uwierzytelniania i autoryzacji dostępu do sieci LAN/WLAN/VPN przy zastosowaniu systemów NAC (Network Access Control) z wykorzystaniem usług katalogowych pozwala na skuteczne egzekwowanie uprawnień dostępu jak i rozliczanie z niego. Z zastosowaniem dodatkowych ocen końcowych urządzeń aktywnych można zbudować bezpieczną sieć LAN/WLAN uniemożliwiając podszywanie się pod istniejące urządzenia oraz na separację w kwarantannie urządzeń nie spełniających warunków bezpiecznej pracy.

02.
Korzyści

Organizacja, która zadba o właściwą budowę infrastruktury osiągnie:

  • bezpieczeństwo pracy,
  • kontrolowany zasięg WLAN,
  • integracja z siecią LAN i systemami bezpieczeństwa takimi jak NAC,
  • ochrona przed wrogimi hostami,
  • redundancja urządzeń aktywnych.
03.
Nasi partnerzy w zakresie sieci WLAN i LAN
04.
Zobacz także