apius-logo
upper-burgerbottom-burger
Zarządzanie
cyfrową tożsamością
W każdej współczesnej organizacji, niezależnie od jej skali, użytkownicy reprezentowani są w postaci cyfrowych tożsamości, które muszą być efektywnie zarządzane.
01.
Informacje ogólne

Nasze rozwiązania z zakresu zarządzania tożsamością, pozwalają na stworzenie całościowego środowiska do zarządzania cyfrowymi tożsamościami, zarówno w zakresie użytkowników zwykłych, jak i uprzywilejowanych.

Jednym z największych wyzwań związanych z bezpieczeństwem IT, jest właściwy proces zarządzania kontami oraz uprawnieniami (dostępami). Zgodnie z najlepszymi praktykami, należy przestrzegać zasady tzw. niezbędnego minimum (least privileges), co oznacza, że konta powinny być aktywne w czasie gdy istnieje potrzeba ich wykorzystywania, a poziom uprawnień użytkownika powinien wynikać z rzeczywistych wykonywanych funkcji.
Wymusza to funkcjonowanie poniższych procesów:

 • tworzenie/zmiany/usuwanie kont,
 • zarządzanie wnioskowaniem/nadawaniem uprawnień,
 • zarządzanie hasłami (wymuszanie cyklicznych zmian, dystrybucja haseł dla nowych kont itp).

W wielu organizacjach, proces ten jest wykonywany bez użycia dedykowanych narzędzi do automatyzacji, co może prowadzić do:

 • posiadania nadmiernych uprawnień przez użytkowników,
 • istnienia w systemach kont, które nie powinny funkcjonować (np.: po ustaniu stosunku pracy lub po zmianie obowiązków pracownika),
 • braku rozliczalności uprawnień (np.: jakie uprawnienia posiada użytkownik, albo którzy użytkownicy posiadają konkretne uprawnienia/dostępy).

Znakomita większość firm i organizacji w dalszym ciągu korzysta z ręcznych metod zarządzania dostępem do zasobów systemu informatycznego. Założenie konta dla nowego pracownika, modyfikacja uprawnień, zablokowanie konta lub jego usunięcie to wciąż proces wymagający aktywności wielu osób i narzędzi. Generuje to zatem z jednej strony zwiększony koszt zasobów ludzkich (w zespołach IT/Security), a z drugiej strony, nie gwarantuje właściwego poziomu zarządzania bezpieczeństwem (w procesie realizowanym ręcznie mogą pojawić się pomyłki, opóźnienia itp).

Tymczasem do dyspozycji mamy sprawdzone i bardzo skuteczne rozwiązania, zwane Systemami Zarządzania Tożsamością (IDM) oraz dodatkowe systemy wspomagające, które pozwalają na automatyzację całego procesu zarządzania uprawnieniami użytkownika w systemie informatycznym.


Aby całościowo zaadresować problematykę zarządzania tożsamością, należy zaadresować wszystkie kluczowe obszary tego procesu:

 • zarządzanie kontami oraz hasłami, a także uprawnieniami, automatyczna propagacja w systemach funkcjonujących w organizacji,
 • zarządzanie procesem wnioskowania/akceptacji uprawnień,
 • raportowanie, proces recertyfikacji (ponownej weryfikacji zasadności nadanych uprawnień w cyklicznych odstępach czasu),
 • zarządzanie kontami w przypadkach, gdzie baza tożsamości znajduje się poza organizacją (np.: podczas współpracy z podwykonawcami lub w wyniku fuzji),
 • zarządzanie hasłami, w tym hasłami do kont uprzywilejowanych.

Rozwiązania oferowane przez APIUS spełniają wszystkie w/w cechy i są oparte na czterech podstawowych elementach:

 1. NetIQ Identity Manager – kompleksowy system klasy IDM, służący do zarządzania kontami oraz uprawnieniami adresujący trzy kluczowe obszary:
 • obsługę pełnego cyklu życia kont i uprawnień, oferując przy tym pełną automatyzacje,
 • obsługę procesu wnioskowania/akceptacji nadawania uprawnień w modelu RBAC (opartym na rolach),
 • raportowanie, pełną rozliczalność przydzielonych uprawnień.

2. NetIQ SecureLogin – system umożliwiający realizację procesu pojedynczego logowania (SSO) we wszystkich systemach w organizacji.

3. PingIdentity PingFederate – system klasy FIM, umożliwiający stworzenie federacji zarządzania tożsamością (np.: w przypadku rozproszenia bazy tożsamości pomiędzy dwa podmioty).

4. Liebermam RED – system klasy PIM, pozwalający na zarządzanie kontami/dostępami uprzywilejowanymi.

Systemy Zarządzania Tożsamością (IDM) - to sprawdzone i bardzo skuteczne rozwiązania pozwalające na automatyzację całego procesu zarządzania uprawnieniami użytkownika w systemie informatycznym.

Nasze portfolio rozwiązań pozwala na efektywny i kompleksowy nadzór nad cyfrowymi tożsamościami w całym cyklu ich życia, w szczególności oferując:

 • automatyzację procesu tworzenia/modyfikacji/usuwania kont w systemach informatycznych,
 • zarządzanie przydzielonymi uprawnieniami/dostępami użytkowników,
 • możliwość efektywnego zarządzania hasłami, zarówno dla zwykłych użytkowników jak i uprzywilejowanych,
 • zarządzanie procesem wnioskowania o dostępy (obieg dokumentów, akceptacje),
 • kontrolę dostępu do kont uprzywilejowanych (administratorzy, konta usług, konta zaszyte w aplikacjach),
 • możliwość realizacji procesu tzw. pojedynczego logowania (SSO),
 • tworzenie tzw. federacji systemów zarządzania tożsamości – np.: w przypadku fuzji dwóch firm lub współpracy z zewnętrznymi podmiotami (bez konieczności powielania kont w systemach obu podmiotów).

Oczywiście, wybór konkretnych narzędzi będzie zależał od konkretnych procesów realizowanych w danej organizacji.

02.
Nasi partnerzy w zakresie Zarządzania Cyfrową Tożsamością:
03.
Zobacz także