apius-logo
upper-burgerbottom-burger
Bezpieczeństwo
urządzeń mobilnych
Mobilność i możliwość bezpiecznej pracy z każdego miejsca o każdej porze i w każdej sytuacji.
01.
Informacje ogólne

Coraz częściej telefon, laptop i tablet stają się oknem dostępu do wielu aplikacji firmowych i informacji przez nie przetwarzanych. Nierzadko urządzenia mobilne wykorzystywane są również do potwierdzania tożsamości użytkowników.

Mobilność i możliwość pracy z każdego miejsca o każdej porze i w każdej sytuacji jest dla wielu firm podstawowym wymogiem skutecznego funkcjonowania. Coraz częściej telefon, laptop i tablet stają się oknem dostępu do wielu aplikacji firmowych i informacji przez nie przetwarzanych. Nierzadko urządzenia mobilne wykorzystywane są również do potwierdzania tożsamości użytkowników. Rodzi to zupełnie nowe ryzyka:

 • przejęcia danych w czasie transmisji,
 • przejęcia kontroli nad urządzeniem mobilnym,
 • kradzieży urządzenia.

Rynek mobilny rozwija się dziś bardzo dynamicznie. Według danych Gartnera do roku 2020 urządzenia mobilne będą dominować wśród urządzeń końcowych, na których wykonujemy codzienną pracę. Bez wątpienia zastosowanie urządzeń mobilnych w biznesie to zupełnie nowe możliwości w porównaniu do tradycyjnej „pracy przy komputerze”, m.in.:

 • szybki dostęp do informacji,
 • szeroki wachlarz sposobów komunikowania się (email, komunikator, Skype...),
 • możliwość posiadania ważnych dokumentów na urządzeniu mobilnym,
 • w przypadku ich braku szansa na szybkie połączenie z repozytorium firmowym.

Udostępniając pracownikom możliwość pracy zdalnej z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń mobilnych należy przeanalizować te ryzyka i ewentualnie wprowadzić odpowiednie środki zaradcze:

 • systemy VPN,
 • ochronę przed złośliwym kodem,
 • mechanizmy uwierzytelniania,
 • szyfrowanie nośników danych,
 • mechanizmy zdalnej kontroli i usuwania danych w przypadku kradzieży.

Działy IT stoją przed wyzwaniem z jednej strony dostarczenia użytkownikom korzyści płynących z mobilności, a z drugiej zaspokojenia ich wymagań biznesowych. Użytkownicy chcą korzystać z aplikacji biznesowych na urządzeniach mobilnych w taki sam sposób, w jaki dysponują sprzętem i jego funkcjami w życiu prywatnym. Dzięki platformom EMM (Enterprise Mobility Management) i SSLVPN działy IT mogą sprostać takim wymaganiom, jak: zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych, zdefiniowanie polityki compliance, wsparcie wielu systemów operacyjnych, obsługa zarówno urządzeń firmowych, jak i prywatnych oraz zwiększenie mobilności aplikacji i treści firmowych, przy zapewnieniu kompatybilności z aktualną infrastrukturą IT.

Platforma EMM łączy funkcje systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi z funkcjami bezpieczeństwa, a także zarządzania aplikacjami mobilnymi oraz treściami mobilnymi (Mobile Content Management - MCM). Administrator IT może zarządzać całym cyklem życia urządzenia i zainstalowanych na nim narzędzi - od rejestracji aż do wycofania sprzętu z użytku.

Dysponujemy doświadczoną kadrą konsultantów, która zaprojektuje i wdroży kompleksową strategię bezpieczeństwa dla pracowników mobilnych dostosowaną do specyfiki prowadzonej działalności i najważniejszych ryzyk.

Według 47% CIO zapytanych przez Gartner’a mobilność to reguła, nie wyjątek.

02.
Korzyści

Proponowane rozwiązanie:

 • zarządza pełną gamą firmowych urządzeń mobilnych i komputerami stacjonarnymi z jednej konsoli,
 • wymusza bezpieczeństwo aplikacji i danych przy użyciu ujednoliconego mechanizmu polityki,
 • wymazuje zdalnie dane firmowe z utraconych lub nieaktualnych urządzeń,
 • zestawia bezpieczne połączenie do zasobów firmy,
 • umożliwia wygodną pracę zdalną na dowolnym urządzeniu klienckim.
03.
Nasi partnerzy w zakresie Bezpieczeństwa Urządzeń Mobilnych
04.
Zobacz także