apius-logo
upper-burgerbottom-burger
Parasol bezpieczeństwa w Banku Gospodarstwa Krajowego
Apius SA zakończył wdrożenie systemu SIEM w Banku Gospodarstwa Krajowego.
01.
Parasol bezpieczeństwa w Banku Gospodarstwa Krajowego

Apius SA zakończył wdrożenie systemu SIEM w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kompleksowa współpraca obejmowała zarówno prace projektowe, koncepcyjne jak i pełną realizację. W ramach umowy spółka dostarczyła sprzęt, wdrożyła system i przeszkoliła użytkowników. Prace zakończyło przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej. 
Obie firmy nie rezygnują jednak ze współpracy, bowiem Apius będzie świadczył usługi serwisowe dla tego banku.

"BGK jest kolejnych bankiem, który powierzył naszej spółce zaprojektowanie i stworzenie systemu bezpieczeństwa klasy SIEM" – mówi Łukasz Kułacz, Prezes Zarządu Apius Technologies. "Dostarczone narzędzie pozwala na kompleksowe monitorowanie zdarzeń w aplikacjach i środowisku informatycznych banku. Informacje z poszczególnych obszarów i warstw są korelowanie oraz na bieżąco prezentowane operatorom systemu. W ten sposób BGK może skutecznie wykrywać cały wachlarz zagrożeń oraz blokować ewentualne próby nadużyć, czy wyłudzeń" – dodaje Prezes Kułacz.