apius-logo
upper-burgerbottom-burger
Apius
spółką akcyjną
01.
Apius spółką akcyjną

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU PROCESU PRZEKSZTAŁCENIA


Szanowni Państwo, z przyjemnością zawiadamiamy, że od 1 lipca nasza Firma stała się Spółką Akcyjną. W tym dniu zmiana formy prawnej została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.


Prosimy o uwzględnienie tej zmiany we wszelkich dokumentach (w szczególności przy wystawianiu faktur) kierowanych do nas, uwzględniając prawidłową nazwę i nowy numer KRS.


Poniżej aktualne dane rejestrowe Spółki:

APIUS TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków
KRS: 0000565486
NIP: 9452155088
REGON: 121453995


Zarząd Apius Technologies SA