apius-logo
upper-burgerbottom-burger
Apius ponownie
wyprzedził konkurencję
Tylko u Nas Klienci oprócz zakupu wybranego produktu Splunka otrzymują możliwość nabycia również usług świadczonych w oparciu o dane produkty ....
01.
Apius ponownie wyprzedził konkurencję

Tylko u Nas Klienci oprócz zakupu wybranego produktu Splunka otrzymują możliwość nabycia również usług świadczonych w oparciu o dane produkty – czyli gotowego rozwiązania w modelu usługowym. Wszystko od jednego wykonawcy, w jakości i na poziomie jakiej nikt inny w Polsce nie zapewni, spółka jest bowiem czołowym partnerem Splunka nie tylko w kraju ale już w całym regionie Eastern Europe.

" - Zespół Splunk Polska gratuluje firmie Apius uzyskania statusu Elite Managed Services Partner – mówi Adam Nowak, Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Splunk. - Status ten potwierdza najwyższe kompetencje specjalistów Apius w obszarze oferowania rozwiązań Splunk w modelu as a Service. Ta firma od kilku lat konsekwentnie buduje swoją strategię w oparciu o rozwiązania Splunk, uzyskując najwyższe certyfikacje w obszarze m.in Professional Services, a także notując największe i rekordowe przychody ze sprzedaży platformy Splunk na rynku polskim" – dodaje A. Nowak.

Przypominamy, że Apius posiada najwyższy status partnerski Splunk- Elite Partner, dysponuje również autoryzacją na poziomie Premier dla usług profesjonalnych Splunk w obszarach Enterprise Security Implementation oraz Advanced Core Implementation.