apius-logo
upper-burgerbottom-burger
Branże:
Sektor publiczny
e-Administracja to jedno z wielu wyzwań, jakie stoją przed sektorem publicznym. Użytkownicy oczekują podobnych usprawnień, łatwości w dostępie, bezpieczeństwa informacji jak w pozostałych sektorach gospodarki.