apius-logo
upper-burgerbottom-burger
Proces
Serwis i wsparcie
We współczesnym biznesie, ciągłość działania aplikacji i usług oraz czas przywrócenia ich dostępności w przypadku awarii staje się jednym z najważniejszych wyzwań.
01.
Informacje ogólne

Usługi serwisowe i wsparcia technicznego obejmują:

  • Serwis Naprawczy,
  • Serwis Proaktywny,
  • Wsparcie Techniczne w Fazie Rozruchu,
  • Wsparcie Techniczne.

Oferujemy szereg usług post-implementacyjnych, zarówno dla rozwiązań wdrożonych przez nas, jak i systemów, które zostały dostarczone i uruchomione przez innych wykonawców. Usługi obejmują zarówno działania naprawcze, jak i prewencyjne oraz proaktywne. Korzystanie z naszych profesjonalnych usług pozwala Klientom na minimalizację czasów niedostępności aplikacji czy usług biznesowych, a w niektórych przypadkach nawet ich całkowitą eliminację.

Usługi serwisowe i wsparcia technicznego obejmują:

  • Serwis Naprawczy – zapewnia usuwanie awarii i problemów w ramach posiadanego kontraktu serwisowego. Czasy reakcji i usunięcia awarii zależą od poziomu kontraktu serwisowego (SLA).

  • Serwis Proaktywny – obejmuje standardowy Serwis Naprawczy oraz dodatkowo, pakiet monitorowania i zdalnego dostępu zapewniający szybkie wykrywanie i usuwanie problemów oraz awarii.

  • Wsparcie Techniczne w Fazie Rozruchu – zapewnia Klientowi obecność specjalisty Apius w siedzibie Klienta, przez okres pierwszych N dni od daty uruchomienia systemu/rozwiązania. Ilość N dni jest każdorazowo uzgadniana między Klientem a Apius i zależy m.in. od stopnia złożoności wdrożonego rozwiązania oraz aktualnego stanu wiedzy Klienta.

  • Wsparcie Techniczne – obejmuje konsultacje zdalne oraz w siedzibie Klienta wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów Apius. Ich liczba oraz forma (zdalne, lokalne) są każdorazowo uzgadniane między Klientem a spółką.
02.
Sprawdź nasz cały proces projektowy
03.
Obszary działania
Komunikacja IP
Bezpieczna i łatwa w obsłudze komunikacja IP to efektywne i mądre zarządzanie.
Bezpieczeństwo informacji
Efektywne funkcjonowanie firmy wymaga sprawnego i bezpiecznego systemu informatycznego.
Zainteresowany Naszymi Usługami?
04.
Zobacz także