EN

Proces:

Realizacja

Naszą przewagą konkurencyjną jest sposób realizacji naszych projektów.

Informacje Ogólne

Szczególną uwagę zwracamy
na:

  • osiąganie założonych celów biznesowych i technologicznych,
  • skuteczny przepływ informacji pomiędzy Klientem a Apius,
  • stały nadzór nad jakością poszczególnych produktów i faz realizacji,
  • odpowiednie dokumentowanie prac, a w szczególności zmian w stosunku do fazy projektowej.

Łączymy tradycyjne techniki zarządzania (wykorzystujące PMBOK) oraz zwinne techniki (ang. Agile). Te pierwsze służą nam do zarządzania projektem na poziomie biznesowym i dla realizacji głównych celów, jakimi są najczęściej produkty. Z kolei techniki zwinne stosujemy do zarządzania wewnątrz poszczególnych produktów lub tzw. pod projektów.

Nasza realizacja jest objęta nadzorem doświadczonych i kompetentnych osób. Dla każdego projektu jest wyznaczany kierownik, którego najważniejszym zadaniem jest zrealizowanie koncepcji w wyznaczonym czasie, w ramach ustalonego budżetu oraz zgodnie z wymaganiami klienta (tzw. złoty trójkąt projektu).

Obowiązkowo odbywamy z Klientem dwa spotkania: inicjujące i zamykające, co ma duży wpływ na efektywną realizację prac.

Podczas spotkania inicjującego uzgadniane są najistotniejsze kwestie organizacyjne takie, jak:

  • kształt zespołów projektowych,
  • skład zespołów projektowych i dane kontaktowe poszczególnych osób,
  • wyznaczenie Kierowników Projektów i Grup,
  • zasady bezpiecznej komunikacji (np. szyfrowanie poczty elektronicznej),
  • zasady akceptacji dokumentów i ustaleń.

Ostatnim elementem realizacji przedsięwzięcia jest spotkanie zamykające, podczas którego prezentowane są wyniki prac np. produkty, napotkane problemy i metody ich rozwiązania. Spotkanie zamykające jest przede wszystkim przeznaczone dla kierownictwa projektu oraz przedstawicieli władz Klienta.

Obszary działania

Bezpieczeństwo
Informacji
Efektywne funkcjonowanie firmy wymaga sprawnego i bezpiecznego systemu informatycznego.
zabezpiecz swoją firmę
Apius Technologies
Komunikacja
IP
Bezpieczna i łatwa w obsłudze komunikacja IP to efektywne i mądre zarządzanie.
usprawnij komunikacje w swojej firmie

Zobacz także

Close
Search

Wyszukaj hasło