apius-logo
upper-burgerbottom-burger
Proces:
Projektowanie
Właściwie przeprowadzone projektowanie decyduje o sukcesie Twojego przedsięwzięcia.
01.
Informacje ogólne

Zakres usług projektowych

obejmuje:

  • Projekt Koncepcyjny (PK),
  • Projekt Techniczny (PT),
  • Projekt Implementacyjny (PI).

Nasze doświadczenie pokazuje, że sukces realizacji leży w odpowiednim zaplanowaniu. Planowanie może przybierać różne formy, w zależności od skali i złożoności przedsięwzięcia oraz przyjętej metodyki zarządzania. Oferujemy wykonanie projektu jako usługę niezależną od realizacji. Projekt dostarczony przez specjalistów naszej firmy może być elementem postępowania przetargowego lub wykorzystany bezpośrednio do realizacji wdrożenia. Bardzo często przy małej i średniej skali planowanie przybiera formę „projektu“, który w zależności od fazy realizacji przybiera różne typy: koncepcyjny (PK), techniczny (PT) i implementacyjny (PI).

 

Projekt Koncepcyjny jest wykonywany na wczesnym etapie prac stosunkowo niewielkim nakładem pracy. Często celem PK jest wybór optymalnego rozwiązania, dlatego pożądane jest przygotowanie PK w przynajmniej dwóch wariantach. Projekt koncepcyjny bierze pod uwagę ogólne wymagania i założenia klienta, prezentuje architekturę rozwiązania na wysokim poziomie ogólności oraz specyfikuje najważniejsze cechy elementów rozwiązania. Wskazane jest opisanie w projekcie koncepcyjnym prac niezbędnych do wykonania kolejnego projektu (PT). Analiza projektu koncepcyjnego może doprowadzić do zamknięcia projektu w jego wczesnej fazie (gdy analiza biznesowa przyniesienie negatywny wynik).

 

Projekt Techniczny stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie Projektu Koncepcyjnego (zwykle wybranego wariantu rozwiązania). PT zawiera szczegóły rozwiązania pozwalające zaplanować wdrożenie w całości, w szczególności są to:

 

  • funkcjonalność projektowanego rozwiązania,
  • architekturę projektowanego rozwiązania,
  • specyfikację techniczną każdego elementu rozwiązania pozwalającą zamówić lub wykonać ten element,
  • opis przepływu danych między elementami wraz z wykorzystywanymi interfejsami.

 

Projekt implementacyjny stanowi uszczegółowienie wybranych elementów projektu technicznego (PT) – zwykle konfiguracji i jest realizowany w największych projektach, gdzie istnieje ryzyko powstania niezgodności na etapie implementacji.

Na skali pionowej koszty projektowe. Na skali poziomej postęp (zaawansowanie) projektu.

02.
Sprawdź nasz cały proces projektowy
03.
Obszary działania
Komunikacja IP
Bezpieczna i łatwa w obsłudze komunikacja IP to efektywne i mądre zarządzanie.
Bezpieczeństwo informacji
Efektywne funkcjonowanie firmy wymaga sprawnego i bezpiecznego systemu informatycznego.
Zainteresowany Naszymi Usługami?
04.
Zobacz także