apius-logo
upper-burgerbottom-burger
Branże:
Medycyna
Współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma jednostkami ochrony zdrowia. Nasi klienci zostali 6-krotnie Liderami Informatyki Computerworlda. Tworzymy innowacyjne produkty.
01.
Informacje ogólne

Technologie informatyczne wkroczyły do medycyny wiele lat temu, znaczenie poprawiając możliwości diagnozowania pacjentów oraz usprawniając pracę personelu medycznego.

Nowoczesne urządzenia służące do badań pacjentów oraz ich leczenia, to obecnie po prostu specjalizowane komputery sterujące pracą elementów medycznych. Większość z nich jest w stanie komunikować się po protokole IP, co otwiera nowe możliwości do ich integracji z aplikacjami wspomagającymi pracę placówek medycznych. Jednocześnie, coraz więcej aplikacji pozwala personelowi na pracę z przenośnymi urządzeniami typu tablet, zapewniając tym samym wysoką mobilność użytkownikom i dostęp do chronionych danych medycznych w obrębie sieci bezprzewodowej.

02.
Rozwiązania

Postęp w informatyzacji placówek medycznych, to nie tylko lepsza obsługa ruchu chorych, to także zapewnienie pacjentom odpowiedniego komfortu podczas pobytu np. szpitalu. Jednym z bardzo istotnych czynników wpływających na komfort pobytu pacjentów jest możliwość wykonywania jak największej ilości czynności z normalnego życia, tego prowadzonego poza szpitalem. Z pewnością należy do tej grupy dostęp do informacji poprzez prasę, Internet, telewizję. W obecnych czasach, kiedy coraz więcej telefonów komórkowych umożliwia dostęp do Internetu, to właśnie dostęp do tego medium okazuje się coraz bardziej pożądany w placówkach medycznych.


Integracja


Integracja urządzeń medycznych z aplikacjami oraz coraz powszechniejszy dostęp do sieci Internet dla pacjentów sprawiają, że w placówkach medycznych nowego znaczenia nabiera kwestia bezpieczeństwa informacji. Z jednej strony dane medyczne, podlegające ustawowej ochronie, a na drugim biegunie zagrożenia i problemy wynikające z dostępności do Internetu. Apius posiada doświadczenie w obsłudze Klientów z sektora medycznego. Oferujemy zarówno usługi doradcze oraz projektowe, jak również dostarczamy rozwiązania „pod klucz” pozwalające na zaadresowanie wszystkich przedstawionych powyżej potrzeb i zagrożeń.


Rozwiązania przeznaczone dla medycyny obejmują:

 • audyty infrastruktury teleinformatycznej,
 • dostawę i wdrażanie sieci kampusowych oraz bezprzewodowych,
 • dostawę i wdrażanie systemów telefonii IP i video transmisji,
 • dostawę i wdrażanie systemów bezpieczeństwa informacji,
 • integrację środowiska informatycznego z urządzeniami medycznymi.
03.
Realizacje dla medycyny

Współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma jednostkami ochrony zdrowia. 
Nasi klienci zostali 6-krotnie Liderami Informatyki Computerworlda. Tworzymy innowacyjne projekty.

04.
Korzyści

Korzyści dla organizacji

 • ulepszenie systemu szpitalnego
 • optymalizacja kosztów
 • zwiększenie efektywności personelu szpitala
 • zwiększenie niezawodności systemu
 • usprawnienie komunikacji
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji

Korzyści dla pacjenta

 • zwiększenie dostępności usług medycznych
 • uproszczenie komunikacji
 • usprawnienie procesu leczenia
 • zwiększenie komfortu pobytu w placówce
 • poprawa kontaktu z rodziną
 • oszczędność czasu pacjenta

Korzyści dla personelu

 • ułatwienie procesu leczenia
 • zwiększenie komfortu pracy
 • mobilność
 • zwiększenie dostępności do danych medycznych
 • oszczędność czasu
05.
Usługi

Apius posiada doświadczenie w obsłudze Klientów z sektora medycznego. Oferujemy zarówno usługi doradcze oraz projektowe, jak również dostarczamy rozwiązania „pod klucz” pozwalające na zaadresowanie wszystkich przedstawionych powyżej potrzeb i zagrożeń.


Tworzymy innowacyjne projekty, indywidualnie dopasowywane do oczekiwań i potrzeb klienta.

W ramach usług dla placówek medycznych oferujemy:

 • analizy środowiska informatycznego wraz z określeniem możliwego stopnia jego integracji z posiadanymi urządzeniami medycznymi.
 • doradztwo w zakresie określenia kierunków i kosztów rozbudowy środowisk informatycznych, w szczególności w zakresie komunikacji IP i bezpieczeństwa informacji.
 • utrzymanie środowiska informatycznego w placówce medycznej (outsourcing).
06.
Schemat usług dla sektora medycznego
Zainteresowany Naszymi Usługami?
07.
Zobacz także